فایل های دسته بندی پایه ششم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت از گذشته تا آینده درس 14 علوم ششم دبستان

عنوان: پاورپوینت از گذشته تا آینده درس 14 علوم ششم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 13 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلا

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سالم بمانیم درس 13 علوم ششم دبستان

عنوان: پاورپوینت سالم بمانیم درس 13 علوم ششم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 15 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جنگل برای کیست درس 12 علوم ششم دبستان

عنوان: پاورپوینت جنگل برای کیست درس 12 علوم ششم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 17 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خیلی کوچک خیلی بزرگ درس 10 علوم ششم دبستان

عنوان: پاورپوینت خیلی کوچک خیلی بزرگ درس 10 علوم ششم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 20 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اس

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سفر انرژی درس 9 علوم ششم دبستان

عنوان: پاورپوینت سفر انرژی درس 9 علوم ششم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 21 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برا

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت طراحی کنیم و بسازیم درس 8 علوم ششم دبستان

عنوان: پاورپوینت طراحی کنیم و بسازیم درس 8 علوم ششم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 13 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسل

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ورزش و نیرو 2 درس 7 علوم ششم دبستان

عنوان: پاورپوینت ورزش و نیرو 2 درس 7 علوم ششم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 19 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ورزش و نیرو 1 درس 6 علوم ششم دبستان

عنوان: پاورپوینت ورزش و نیرو 1 درس 6 علوم ششم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 18 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زمین پویا درس 5 علوم ششم

عنوان: پاورپوینت زمین پویا درس 5 علوم ششم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 14 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی