فایل های دسته بندی پایه پنجم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت این‌ ها و آن‌ ها درس هفدهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت این‌ ها و آن‌ ها هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 19 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روزنامه‌ های دیواری درس شانزدهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت روزنامه‌ های دیواری هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 37 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بهمن همیشه بهار درس پانزدهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت بهمن همیشه بهار هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 36 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بزرگ مرد تاریخ درس چهاردهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت بزرگ مرد تاریخ هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 36 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کوچک‌های بزرگ درس سیزدهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت کوچک‌های بزرگ درس 13 هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 22 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خورشید پشت ابر درس دوازدهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت خورشید پشت ابر هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 30 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در ساحل دجله درس دهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت در ساحل دجله درس 10 هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 21 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در ساحل دجله درس دهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت در ساحل دجله درس 10 هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 21 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت یک جهان جشن درس نهم هدیه های آسمانی پنجم

عنوان : پاورپوینت یک جهان جشن درس 9 هدیه های آسمانی پنجم فرمت: پاورپوینت ppt شامل: 21 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی