فایل های دسته بندی دوازدهم تجربی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت زمین در خدمت انسان علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت زمین در خدمت انسان فصل 10 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 48 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رسم نقشه علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت رسم نقشه فصل 9 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 48 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا قسمتی از متن: نقشه چیست؟ تصویر افقی قسمتی از زمین با مقیاس معین نقشه گفته می شود. تعریف قطب های جغرافیایی دو نقطه ای که در بالا و پایین ،زمین حول آن می چرخد ق

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تحولات گذشته علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت تحولات گذشته فصل 8 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 48 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شواهدى در سنگ ها علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت شواهدى در سنگ ها فصل 7 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 45 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساخت هاى تکتونیکى و کوه زایى علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت ساخت هاى تکتونیکى و کوه زایى فصل 6 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 21 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهاى آتشفشانى علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهاى آتشفشانى فصل 5 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 44 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زمین لرزه فصل 4 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت زمین لرزه فصل 4 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 27 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زمین ساخت ورقه اى فصل 3 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت زمین ساخت ورقه اى فصل 3 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 38 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساختمان درونى زمین فصل 2 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

پاورپوینت ساختمان درونى زمین فصل 2 علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 45 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی