فایل های دسته بندی دهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت درس 8 الدرس الثامن عربی 10 انسانی

عنوان: پاورپوینت درس 8 الدرس الثامن عربی 10 انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 78 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 7 الدرس السابع عربی 10 انسانی

عنوان: پاورپوینت درس 7 الدرس السابع عربی 10 انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 106 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 6 الدرس السادس عربی 10 انسانی

عنوان: پاورپوینت درس 6 الدرس السادس عربی 10 انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 72 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 5 الدرس الخامس عربی 10 انسانی

عنوان: پاورپوینت درس 5 الدرس الخامس عربی 10 انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 77 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 4 الدرس الرابع عربی 10 انسانی

عنوان: پاورپوینت درس 4 الدرس الرابع عربی 10 انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 64 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 3 الدرس الثالث عربی 10 انسانی

عنوان: پاورپوینت درس 3 الدرس الثالث عربی 10 انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 75 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 2 الدرس الثانی عربی 10 انسانی

عنوان: پاورپوینت درس 2 الدرس الثانی عربی 10 انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 72 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 1 الدرس الاول عربی 10 انسانی

عنوان: پاورپوینت درس 1 الدرس الاول عربی 10 انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 68 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دهم منطق پایه دهم انسانی - سنجشگری در تفکر

عنوان: پاورپوینت درس دهم منطق پایه دهم انسانی - سنجشگری در تفکر فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 43 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب د

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی