فایل های دسته بندی دهم تجربی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت توان های اقتصادی ایران درس 10 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت توان های اقتصادی ایران درس 10 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 52 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سکونتگاه های شهری و روستایی درس 9 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت سکونتگاه های شهری و روستایی درس 9 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 49 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ویژگی های جمعیت ایران درس 7 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت ویژگی های جمعیت ایران درس 7 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 32 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت منابع آب ایران درس 6 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت منابع آب ایران درس 6 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 52 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب در

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آب و هوای ایران درس 5 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت آب و هوای ایران درس 5 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 36 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ناهمواری های ایران درس 4 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت ناهمواری های ایران درس 4 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 40 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت موقعیت جغرافیایی ایران درس 3 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت موقعیت جغرافیایی ایران درس 3 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 24 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق ب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روش مطالعه در جغرافیا درس 2 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت روش مطالعه در جغرافیا درس 2 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 16 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر درس 1 جغرافیای ایران پایه دهم

عنوان: پاورپوینت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر درس 1 جغرافیای ایران پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 24 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی