فایل های دسته بندی پایه هفتم - صفحه 1

پاورپوینت طراحی فرهنگ و هنر هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت طراحی فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 شامل: درس اوّل: مشاهده درس دوم: تنوّع طرح ها درس سوم: الفبای تصویر درس چهارم: نظم پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا با توجه ب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقاشی فرهنگ و هنر هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت نقاشی فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24 شامل: درس اوّل: نقاشی از پدیده های طبیعی درس دوم: نقش گل ها درس سوم: بافت در نقّاشی درس چهارم: نقّاشی ایرانی پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عکاسی فرهنگ و هنر هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت عکاسی فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 شامل: درس اوّل: منظره یاب درس دوم: دوربین های تمام خودکار درس سوم: نقطهٔ تأکید درس چهارم: نور پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت خوشنویسی فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 شامل: فصل اوّل: آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای خوشنویسی فصل دوم: پیدایش وسیر تحول هنر خوشنویسی درس اوّل: معرفی خطّ کوفی و مشق خوشنویسی درس دوم: معرفی خطّ نسخ و مشق خوشنویسی درس سوم: معرفی خطّ ثلث و مشق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طراحی سنتی فرهنگ و هنر هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت طراحی سنتی فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 شامل: درس اوّل: طرّاحی سنتی چیست؟ درس دوم: آشنایی با نقش های هندسی درس سوم: طرّاحی گره پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر بسیار زیبا با تو

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گلیم بافی فرهنگ و هنر پایه هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت گلیم بافی فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 شامل: درس اوّل: زیرانداز ها درس دوم: ابزار، وسایل و موادّ گلیم بافی درس سوم: بافت گلیم نقش دار پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سفالگری فرهنگ و هنر هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سفالگری فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 شامل: درس اوّل: آشنایی با سفالگری درس دوم:ساختن حجم های گلی با روش فشاری درس سوم: ساختن حجم های سفالی با روش فتیله ای پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هنرهای آوایی فرهنگ و هنر هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت هنرهای آوایی فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 33 شامل: درس اوّل: وزن درس دوم:لحن (ملودی) درس سوم: رنگ صوتی درس چهارم: شکل درس پنجم: بافت پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هنرهای نمایشی فرهنگ و هنر هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت هنرهای نمایشی فرهنگ و هنر پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 شامل: درس اوّل: گفت وگو درس دوم: گفت و گوی نمایشی درس سوم: شخصیت و موقعیت در نمایش درس چهارم: ماجراهای نمایشی پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی